بازدید شهردار منطقه ۵ تهران از اماکن مذهبی و تاریخی قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم