برپایی میز خدمت اعضای شورای اسلامی شهر قم در مصلی نماز جمعه - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم