برگزاری کمیسیون تخصصی توسعه و عمران شهری اجلاس رؤسای شورا‌های شهر کشور - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم