برگزاری کمیسیون تخصصی حقوقی و اقتصادی اجلاس رؤسای شورا‌های شهر کشور - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم