برگزاری کمیسیون تخصصی فرهنگی و اجتماعی اجلاس رؤسای شورا‌های شهر کشور - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم