بهره‌برداری از تونل شهدای امنیت قم با حضور وزیر کشور - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم