تجلیل از مادر شهید سید ابوالفضل حسینی به مناسبت روز زن | شورای اسلامی شهر مقدس قم