تجلیل از مادر شهید سید ابوالفضل حسینی به مناسبت روز زن - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم