تجلیل از مشاور ارشد محترم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه شورای شهر قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم