تجلیل از ورزشکاران نمونه استان قم در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم