تجلیل از پرستاران نمونه در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم