تجلیل از پرستاران و همسران جانبازان در جلسه رسمی شورای شهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم