تجلیل از کارگران و پاک بانان شهرداری قم در جلسه رسمی شورای شهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم