تجلیل از کشتی گیران نوجوان مدال آور همزمان با روز نوجوان - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم