تقدیر از باغبانان نمونه شهرداری قم در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم