تقدیر از خادمان و کادر درمانی خط مقدم مبارزه با کرونا در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم