تقدیر از رانندگان اتوبوس شهری و تاکسی‌رانان نمونه قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم