تقدیر از کانون های برتر رویداد ملی فهما در شورای اسلامی شهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم