تقدیر شورای اسلامی شهر قم از رانندگان نمونه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم