تقدیر و تشکر شورای اسلامی شهر و شهرداری قم از طلاب جهادی و پرسنل آرامستان حضرت معصومه (س) - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم