جلسه فوق العاده کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم و بررسی مشکلات ناشی از آب گرفتگی مناطق | شورای اسلامی شهر مقدس قم