جلسه هماهنگی طرح ساماندهی محله با هویت جمکران - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم