حضور سردار شاهچراغی فرمانده سپاه استان قم در جلسه رسمی شورای شهر - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم