دومین نشست هم اندیشی روسای کمیسیون های فرهنگی شوراهای اسلامی شهرهای بصیر انقلاب - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم