دومین گردهمایی و هم اندیشی اعضای ادوار شورای اسلامی شهر قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم