دومین گردهمایی و هم اندیشی اعضای ادوار شورای اسلامی شهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم