دیدار اعضای شورای اسلامی شهرمقدس قم با دکتر امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی | شورای اسلامی شهر مقدس قم