دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم با استاندار-بهمن1397 | شورای اسلامی شهر مقدس قم