دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم با استاندار-بهمن۱۳۹۷ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم