دیدار اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم با آیت الله حسینی بوشهری - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم