دیدار اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم با آیت الله حسینی بوشهری | شورای اسلامی شهر مقدس قم