دیدار اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم با رئیس کل دادگستری قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم