دیدار اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم با آیت الله اعرافی رئیس حوزه های علیمه - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم