دیدار اعضای کمیسیون حمل و نقل شورای شهر قم با مدیر کل راه آهن قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم