دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار کلانشهر قم با شهردار تهران - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم