دیدار شهردار کلانشهر قم با اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم-نوروز۱۳۹۸ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم