دیدار شهردار کلانشهر قم با اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم-نوروز1398 - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم