دیدار شهردار کلانشهر قم با اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم-نوروز1398 | شورای اسلامی شهر مقدس قم