دیدار نوروزی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم با مدیر کل راه و شهرسازی استان قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم