دیدار نوروزی شهردار قم و جمعی از مدیران شهری با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم