رونمایی از دو کتاب «ابوالفضل، مرگ بر شاه» و «از خیابان ارم» - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم