رونمایی از لوگوی روز قم در صحن علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم