رونمایی از پوستر روز قم و کتاب روایت انقلاب - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم