دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری در مسجد قبا - منطقه ۳ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم