عیادت اعضای شورای اسلامی شهرمقدس قم از جانبازان ۸ سال دفاع مقدس بمناسبت فرارسیدن روز جانباز - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم