نشست «تبیین فقه نظام شهری» با حضور آیت الله محسن اراکی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم