نشست خبری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهرقم-آذر۱۳۹۸ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم