نشست خبری رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهرقم-آبان۱۳۹۸ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم