نشست خبری رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهرقم-آبان1398 | شورای اسلامی شهر مقدس قم