نشست رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی شورا‌های اسلامی شهر‌های حماسه ساز انقلاب اسلامی در شهر یزد - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم