نشست "زنان تاثیرگذار استان قم" - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم