نشست مردمی نهضت پاسخگویی مسجد محور – مسجد امام رضا(ع) - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم