هفتادوهشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهرقم | شورای اسلامی شهر مقدس قم