یکصد و چهل و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهرمقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم