بازدید میدانی مهندس سبحانی از روند عملیات جلوگیری از ورود سیلاب به شهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
بازدید میدانی مهندس سبحانی از روند عملیات جلوگیری از ورود سیلاب به شهر قم

مهندس سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با حضور در میان نیروهای خدوم شهرداری کلانشهر قم از روند عملیات جلوگیری از ورود سیلاب به شهر قم اطلاع پیدا کرده و هماهنگی های لازم را در خصوص انجام این مهم انجام داد.