حضور دکتر دهناد، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در برنامه بی تعارف - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
حضور دکتر دهناد، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در برنامه بی تعارف

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید محمد حسین دهناد، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر مقدس قم با حضور در برنامه بی تعارف سیمای نور، ضمن ارائه گزارشی از روند پیشرفت پروژه ها عمرانی و آخرین وضعیت پارکینگ های سطح شهر، پاسخگوی سوالات مخاطبان برنامه بود.