حضور رئیس شورای اسلامی شهر قم در برنامه گفتگوی ویژه سیمای نور - ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
حضور رئیس شورای اسلامی شهر قم در برنامه گفتگوی ویژه سیمای نور – ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

دکتر حسین اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم به مناسبت روز نهم اردیبهشت ماه سالروز گرامیداشت روز شوراها در برنامه گفتگوی ویژه، حضور پیدا کرده و گزارشی از اقدامات انجام شده در دوره ششم شورای اسلامی شهر قم را به مجاورین شهر عش آل محمد(ص) ارائه داد.